افشین – پ در اینستاگرام تهمینه میلانی را متهم به سرقت هنری کرده و ادعا کرده ایشان با این اتهام محکومیت نیز داشته است.

در مطلب دیگری افشین -پ تحت حمایت مافیای هنر، به فریب افکار عمومی دست زده است و تهمینه میلانی را همراه با توهین به جعل، تقلب، پولشویی و داشتن رابطه ناسالم متهم کرده است.

قاضی دکتر علی رضا قاسمی ساغند- رئیس شعبه 1052 دادگاه کیفری 2 تهران با توجه به صدور کیفرخواست در دادسرای تهران که افشین – پ را در این جرایم به اتهام معاونت ،مجرم شناخته است از آنجایی که افشین -پ با وجود محرز شدن در هفت بزهکاری بخاطر عدم حضور در خاک ایران و غیبت در جلسات محاکمه ،به صورت غیابی حکم صادر کرد.

جزئیات حکم

وفاجو – وکیل تهمینه میلانی در خصوص جزئیات دقیق حکم گفت: در این حکم آمده است افشین -پ بخاطر توهین به پرداخت 20 میلیون تومان بخاطر نشر اکاذیب در فضای مجازی، به یکسال زندان تعزیری و 200 هزار تومان جزای نقدی ، و بخاطر افترا به پرداخت 20 میلیون تومان جزای نقدی درجه 6 محکوم شده است که این حکم لازم اجرا است و تا بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است .

منبع: رکنا

وکیل سایبری هنرمندان | اینجا کلیک کنید